องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder รายงานรับจ่ายประจำเดือน
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 244
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม