องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.045-210814 โทรสาร.045-210815

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70
folder รายงานรับจ่ายประจำเดือน
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 134 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายก อบต.บัวงาม
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายก อบต.บัวงาม