องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.045-210814 โทรสาร.045-210815

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 98
group กองคลัง
นางจรัสเเสง มีชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจรัสเเสง มีชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำเเหน่งว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ตำเเหน่งว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวพรณิชา รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวพรณิชา รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
ตำเเหน่งว่าง
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
ตำเเหน่งว่าง
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
นางสาวอาริยา สกุลมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอาริยา สกุลมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายปฐมาภรณ์ หอมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นายปฐมาภรณ์ หอมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวอาลิตตา ไชยรัตน์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้)
นางสาวอาลิตตา ไชยรัตน์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายก อบต.บัวงาม
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายก อบต.บัวงาม