องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ [13 กันยายน 2566]
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด ลดปริมาณขยะ ด้วยหลัก 3Rsประจำปีงบประมาณ 2566 ในวัน อังคาร ที่ 12 เดือน กันยายน 2566 [12 กันยายน 2566]
ดำเนินการออกเก็บขยะอันตรายในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง [14 มิถุนายน 2566]
ติดตั้งป้ายคัดแยกขยะ ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด ลกปริมาณขยะ ด้วยหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566 [19 พฤษภาคม 2566]
ติดตั้งถ้งขยะอันตรายในชุมชน ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด ลดปริมาณขยะ ด้วยหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566 [19 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ [12 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรมยึดอกพกถุงผ้า ปิ่นโตแทนถุงพลาสติกและโพม [19 เมษายน 2566]
กิจกรรมคัดแยกขยะและทำความสะอาด บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาด ลกปริมาณขยะ ด้วยหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566 [14 มีนาคม 2566]
กิจกรรมยึดอกพกถุงผ้า ปิ่นโตแทนถุงพลาสติกและโพม [10 มีนาคม 2566]
โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [12 ธันวาคม 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 25 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม