ชื่อเรื่อง : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๓
ชื่อไฟล์ : IB5zB54Tue110412.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้