ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล.8300 อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง