ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์สามัคคี สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง