ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยี (อาคาร สนง.ป้องกันฯ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง