ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจซ่อมเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บร-8482 งานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง