ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 2 สาย บ้านบัวงาม หมู่ที่ 15 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง