ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 2 สาย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง