ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 8 รายการ ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง