ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาเลิง (เปลี่ยนหลังคา) บ้านนาเลิง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง