องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ ประจำเดือน กรกฎา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกการทำบัตรประจำตัวคนพิการ และการต่อบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview44
find_in_page ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ ประจำเดือน มิถุน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview33
find_in_page ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ ประจำเดือนพฤษภาค poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview30

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview43
find_in_page ประกาศร่างวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file เปิดเผยราคากลาง แบบ บก.06 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview38

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview185
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview220
insert_drive_file ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview358

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม