องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.045-210814 โทรสาร.045-210815

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 16
group คณะผู้บริหาร
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
โทร :
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
โทร :
(นายณรงค์ หลอดเงิน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
(นายณรงค์ หลอดเงิน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
(นายมาย จันดีโภชน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
(นายมาย จันดีโภชน์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
(นายถูทา มามาก)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
(นายถูทา มามาก)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายก อบต.บัวงาม
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายก อบต.บัวงาม