องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
group คณะผู้บริหาร
นายบัวกัน บุญนำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
โทร : 087-6962953
นายมาย จันดีโภชน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม คนที่ 1
โทร : 082-0194457
นายทองลา แสงโสม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม คนที่ 2
โทร : 084-9143931
นายเป้ย มังสีดา
เลขานุการนายก อบต.บัวงาม
โทร : 091-7068204


× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม