messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
group สภาท้องถิ่น
นายศรีไทย ยิ่งดี
ประธานสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 1
โทร : 094-7829755
นายบุญมี จิตรจันทร์
รองประธานสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 5
โทร : 083-1016415
นายเที่ยง โพธิรักษ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
โทร : 082-6179010
นายอำนวย จบศักดิ์สาย
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 2
โทร : 080-7331197
นายสมร สีลาพัด
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 3
โทร : 082-3710895
นายพัฒนานิยม จันนาคา
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 4
โทร : 092-4604252
นายจำปี มณีสาย
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 6
โทร : 087-7795442
นายบุญมี นามจำปา
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 7
โทร : 094-3947067
นายสำรอง กุคำใส
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 8
โทร : 088-9479529
นายสง่า ไชยสุนทร
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 9
โทร : 098-6907336
นายอุทัย บัวดก
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 11
โทร : 099-1141990
นายณัฐพล ศรีคำแซง
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 12
โทร : 092-6630335
นางโสภา ภูมิสาร
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 13
โทร : 082-3742987
นางวรรณี ลิพิมพ์
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 14
โทร : 092-1676133
นางยุพาพรรณ งามศรี
สมาชิกสภา อบต.บัวงาม หมู่ที่ 16
โทร : 082-0843021

× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม