องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.045-210814 โทรสาร.045-210815การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 172
เดือนนี้ 4,717
เดือนที่แล้ว 9,299
ทั้งหมด 41,003

group สำนักงานปลัด
พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์ สุภากรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์ สุภากรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
นายอธิป มูลทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ
นายอธิป มูลทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ
นายสุขเกษม ยอดสิงห์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสุขเกษม ยอดสิงห์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกัลยา อาจวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกัลยา อาจวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สิบเอกจีรทีปต์ หัวดอน
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน
สิบเอกจีรทีปต์ หัวดอน
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน
นางสาวมลฤดี พุ่มจันทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
นางสาวมลฤดี พุ่มจันทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
นางศิรินภา มากดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางศิรินภา มากดี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวฐิติมา คุณสว่าง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวฐิติมา คุณสว่าง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายณภัทรพงศ์ ยิ่งดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
นายณภัทรพงศ์ ยิ่งดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
นางสาววัลภา หลอดเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววัลภา หลอดเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางเจียมจิต ศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเจียมจิต ศรีสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวิไลพร สง่าศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวิไลพร สง่าศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางลัดดา ศรีลารักษ์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล)
นางลัดดา ศรีลารักษ์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล)
นายวีระ ตาทุวัน
พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา
นายวีระ ตาทุวัน
พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา
นางผ่องศรี ลุขำ
คนงานทั่วไป
นางผ่องศรี ลุขำ
คนงานทั่วไป
นายณัฐวุฒิ สาโสม
คนงานประจำรถน้ำอเนกประสงค์
นายณัฐวุฒิ สาโสม
คนงานประจำรถน้ำอเนกประสงค์
นายอำนวย ชินพันธ์
ตกเเต่งสวน
นายอำนวย ชินพันธ์
ตกเเต่งสวน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายก อบต.บัวงาม
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายก อบต.บัวงาม