องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ประจำปี งบประมาณ256 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศอบต.บัวงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.บัวงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.บัวงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 49
find_in_page ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file เผยแพร่กิจกรรมการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจกรรม การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file มีการเผยแพร่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ในเว็บไซต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 147
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม