messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม