messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา อบต.บัวงาม
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 60
รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
หนังสือส่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 410
ส่วนที่ ๔.การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
ส่วนที่ ๓.การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
ส่วนที่ ๒.ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
ส่วนที่ ๑.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม