องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
insert_drive_file ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file การใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.บัวงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file -ข้อบัญญัติ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 25
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม