messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
folder รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ประกาศเผยแพร่รายงานการการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 29
find_in_page ประกาศเผยแพร่รายงานการการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 77
ประกาศเผยแพร่รายงานการการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 49
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 189
งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 343
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม