องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

สอบถามถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวงาม หมู่ 14 ไป บ้านนาเลิง หมู่ 6 ที่ อบจ.อุบลฯ มาดำเนินการก่อสร้างแล้ว ในปี 2564 แต่ยังเหลือพื้นที่ที่เป็นถนนลูกรังอีกเพียงไม่ถึง 15 เมตร ไม่ทราบว่าหน่วยงาน อบต.บัวงาม มีแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่จะดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จอีกหรือไม่ อย่างไรบ้างครับ

มีงบประมาณในข้อบัญญัติที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ2565 อบต.บัวงามเป็นผู้ดำเนินการเองค่ะ

(โดย:นายประสิทธิ์ จันทนาม เขียนเมื่อ:11 พฤษภาคม 2564)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม