messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
สอบถามถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวงาม หมู่ 14 ไป บ้านนาเลิง หมู่ 6 ที่ อบจ.อุบลฯ มาดำเนินการก่อสร้างแล้ว ในปี 2564 แต่ยังเหลือพื้นที่ที่เป็นถนนลูกรังอีกเพียงไม่ถึง 15 เมตร ไม่ทราบว่าหน่วยงาน อบต.บัวงาม มีแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่จะดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จอีกหรือไม่ อย่างไรบ้างครับ (11 พฤษภาคม 2564) นายประสิทธิ์ จันทนาม มีงบประมาณในข้อบัญญัติที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ2565 อบต.บัวงามเป็นผู้ดำเนินการเองค่ะ
ตอบคำถามแล้ว 1 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:


× องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม