องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.045-210814 โทรสาร.045-210815

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 21
ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ code:

 ถนนเดช-บุณฑริก บ้านอุดมชาติ กม.ที่19โดยประมาณมีกิ่งที่ตัดแล้วแต่ยังไม่เก็บให้เรียบร้อยกลัวเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตพื้อนที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน

แจ้งให้งานป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ และรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบต่อไป

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:28 เมษายน 2563)

แจ้งให้ปรับปรุงถนน

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:14 ตุลาคม 2559)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายก อบต.บัวงาม
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายก อบต.บัวงาม